https://www.uskalmaty.com/

大发注册想一个人去旅游 去哪里比较好

 有人说丽江是艳遇之都,酒吧街的灯红酒绿,奔放嘈杂,男女游人的热情豪爽都一一印证。更有人说,丽江分明就是一座大型的医院,住在这里的不是病人,就是疯子!

 但我认为,大发注册丽江是一个丧失意志的地方,住久了,习惯了这里的慢生活,就懒了。丽江的柔软时光,像街道上那无声的流水把那些尖角磨得圆滑,那些追求磨得无力,那些雄心壮志磨得七零八散,很难再拼凑完整。所以当你背着那些丢不到的烦恼,令人透不过气的压力。来到丽江这种失压的环境里。这种阳光烂漫,街道悠闲的地方。你的心情不再压抑,你的神经重新被激活。

 又有人说,丽江是一种毒,让越来越多的人中毒,而丽江的阳光刚好是这剂“毒药”的催化剂,让更多的人为之传染。也有人说,丽江是一个沉淀下来,却又不断发酵的故事。也许,那正在发酵的,是每个人心底那个解不开的心结。

 青海一直是小编的旅行梦想,不论是星空还是天空之镜,都令我向往不已。如果说丽江是毒药,青海简直就是兴奋剂。

 幻想一下,行走在盐湖之上去感受天空之镜,在青海湖经历风雨后再看到日出,穿越无人区感受戈壁的风情,路过草原看到蓝天白云、牛羊成群,上卓尔山看星空璀璨,爬上沙漠看日出日落,进入冰川嬉笑打滚,路过田野和各种花海,这种感觉像不像在梦里,在诗里?

 初识青海是因为一篇朋友发给我的游记,看到蓝天、白云、草原映衬下的青海湖,不进让我兴奋不已。从此,青海成为了我旅行清单中的一个目的地。趁年轻,还有行走的力量,那就放肆嗨。

 \u5982\u679c\u60f3\u4e00\u4e2a\u4eba\u51fa\u53bb\u65c5\u884c\uff0c\u5efa\u8bae\u9009\u62e9\u7684\u76ee\u7684\u5730\u8981\u7b26\u5408\u51e0\u4e2a\u6761\u4ef6\uff1a1\u3001\u4ea4\u901a\u53d1\u8fbe\uff0c\u6709\u76f4\u8fbe\u6216\u8005\u5c11\u91cf\u8f6c\u4e58\u5c31\u53ef\u4ee5\u8fbe\u5230\u7684\u5730\u65b92\u3001\u5b89\u5168\u3002\u4e00\u4e2a\u4eba\u51fa\u884c\uff0c\u5fc5\u987b\u9009\u62e9\u5305\u62ec\u6cbb\u5b89\uff0c\u5929\u6c14\u73af\u5883\u7b49\u90fd\u9700\u8981\u5b89\u5168\u7684\u5730\u65b9\uff0c\u9632\u6b62\u53d1\u751f\u610f\u5916\u65e0\u4eba\u76f8\u52a93\u3001\u9002\u5408\u62cd\u7167\u6e9c\u8fbe\u3001\u6709\u6027\u4ef7\u6bd4\u7684\u9152\u5e974\u3001\u6709\u5438\u5f15\u4eba\u7684\u7f8e\u666f\u3001\u7f8e\u98df5\u3001\u53ef\u4ee5\u6709\u4e00\u4e9b\u5386\u53f2\u6587\u5316\u5e95\u8574\uff0c\u4e5f\u53ef\u4ee5\u6709\u4e00\u4e9b\u6c11\u65cf\u7279\u8272\u3002\u5982\u679c\u4f60\u60f3\u4e00\u4e2a\u4eba\u51fa\u53bb\u65c5\u6e38\uff0c\u90a3\u4e48\u6211\u4e3a\u4f60\u63a8\u8350\uff1a\u4e3d\u6c5f\u548c\u9752\u6d77\uff0c\u7406\u7531\u5982\u4e0b\uff1a\u63a8\u8350\u4e00\uff1a\u4e00\u4e2a\u4eba\u7684\u65c5\u884c\u306e\u4e3d\u6c5f

 \u6709\u4eba\u8bf4\u4e3d\u6c5f\u662f\u8273\u9047\u4e4b\u90fd\uff0c\u9152\u5427\u8857\u7684\u706f\u7ea2\u9152\u7eff\uff0c\u5954\u653e\u5608\u6742\uff0c\u7537\u5973\u6e38\u4eba\u7684\u70ed\u60c5\u8c6a\u723d\u90fd\u4e00\u4e00\u5370\u8bc1\u3002\u66f4\u6709\u4eba\u8bf4\uff0c\u4e3d\u6c5f\u5206\u660e\u5c31\u662f\u4e00\u5ea7\u5927\u578b\u7684\u533b\u9662\uff0c\u4f4f\u5728\u8fd9\u91cc\u7684\u4e0d\u662f\u75c5\u4eba\uff0c\u5c31\u662f\u75af\u5b50!\u4f46\u6211\u8ba4\u4e3a\uff0c\u4e3d\u6c5f\u662f\u4e00\u4e2a\u4e27\u5931\u610f\u5fd7\u7684\u5730\u65b9\uff0c\u4f4f\u4e45\u4e86\uff0c\u4e60\u60ef\u4e86\u8fd9\u91cc\u7684\u6162\u751f\u6d3b\uff0c\u5c31\u61d2\u4e86\u3002\u4e3d\u6c5f\u7684\u67d4\u8f6f\u65f6\u5149\uff0c\u50cf\u8857\u9053\u4e0a\u90a3\u65e0\u58f0\u7684\u6d41\u6c34\u628a\u90a3\u4e9b\u5c16\u89d2\u78e8\u5f97\u5706\u6ed1\uff0c\u90a3\u4e9b\u8ffd\u6c42\u78e8\u5f97\u65e0\u529b\uff0c\u90a3\u4e9b\u96c4\u5fc3\u58ee\u5fd7\u78e8\u5f97\u4e03\u96f6\u516b\u6563\uff0c\u5f88\u96be\u518d\u62fc\u51d1\u5b8c\u6574\u3002\u6240\u4ee5\u5f53\u4f60\u80cc\u7740\u90a3\u4e9b\u4e22\u4e0d\u5230\u7684\u70e6\u607c\uff0c\u4ee4\u4eba\u900f\u4e0d\u8fc7\u6c14\u7684\u538b\u529b\u3002\u6765\u5230\u4e3d\u6c5f\u8fd9\u79cd\u5931\u538b\u7684\u73af\u5883\u91cc\u3002\u8fd9\u79cd\u9633\u5149\u70c2\u6f2b\uff0c\u8857\u9053\u60a0\u95f2\u7684\u5730\u65b9\u3002\u4f60\u7684\u5fc3\u60c5\u4e0d\u518d\u538b\u6291\uff0c\u4f60\u7684\u795e\u7ecf\u91cd\u65b0\u88ab\u6fc0\u6d3b\u3002\u53c8\u6709\u4eba\u8bf4\uff0c\u4e3d\u6c5f\u662f\u4e00\u79cd\u6bd2\uff0c\u8ba9\u8d8a\u6765\u8d8a\u591a\u7684\u4eba\u4e2d\u6bd2\uff0c\u800c\u4e3d\u6c5f\u7684\u9633\u5149\u521a\u597d\u662f\u8fd9\u5242\u201c\u6bd2\u836f\u201d\u7684\u50ac\u5316\u5242\uff0c\u8ba9\u66f4\u591a\u7684\u4eba\u4e3a\u4e4b\u4f20\u67d3\u3002\u4e5f\u6709\u4eba\u8bf4\uff0c\u4e3d\u6c5f\u662f\u4e00\u4e2a\u6c89\u6dc0\u4e0b\u6765\uff0c\u5374\u53c8\u4e0d\u65ad\u53d1\u9175\u7684\u6545\u4e8b\u3002\u4e5f\u8bb8\uff0c\u90a3\u6b63\u5728\u53d1\u9175\u7684\uff0c\u662f\u6bcf\u4e2a\u4eba\u5fc3\u5e95\u90a3\u4e2a\u89e3\u4e0d\u5f00\u7684\u5fc3\u7ed3\u3002\u9664\u53bb\u4e0a\u9762\u8bf4\u7684\u4e3d\u6c5f\u3002\u4e3d\u6c5f\u8fd8\u6709\u5f88\u591a\u96be\u5f97\u4e00\u89c1\u7684\u98ce\u666f\u4ee5\u53ca\u7f8e\u98df

 \u4e3d\u6c5f\u7684\u7f8e\u98df\u4e3b\u8981\u6709\u4e3d\u6c5f\u814a\u6392\u9aa8\u3001\u9e21\u8c46\u51c9\u7c89\u3001\u4e3d\u6c5f\u7c91\u7c91\u3001\u9ed1\u5c71\u7f8a\u3001\u4e09\u6587\u9c7c\u3001\u7266\u725b\u8089\u706b\u9505\u4ee5\u53ca\u4e00\u4e9b\u7279\u6b8a\u7684\u4e91\u5357\u83dc\u3002\u53cd\u6b63\u6211\u662f\u8fde\u7740\u4e00\u4e2a\u661f\u671f\u5403\u7684\u4e1c\u897f\u4e0d\u91cd\u6837\u3002

 \u63a8\u8350\u4e8c\uff1a\u4e00\u4e2a\u4eba\u7684\u65c5\u884c\u306e\u9752\u6d77

 \u9752\u6d77\u4e00\u76f4\u662f\u5c0f\u7f16\u7684\u65c5\u884c\u68a6\u60f3\uff0c\u4e0d\u8bba\u662f\u661f\u7a7a\u8fd8\u662f\u5929\u7a7a\u4e4b\u955c\uff0c\u90fd\u4ee4\u6211\u5411\u5f80\u4e0d\u5df2\u3002\u5982\u679c\u8bf4\u4e3d\u6c5f\u662f\u6bd2\u836f\uff0c\u9752\u6d77\u7b80\u76f4\u5c31\u662f\u5174\u594b\u5242\u3002\u5e7b\u60f3\u4e00\u4e0b\uff0c\u884c\u8d70\u5728\u76d0\u6e56\u4e4b\u4e0a\u53bb\u611f\u53d7\u5929\u7a7a\u4e4b\u955c\uff0c\u5728\u9752\u6d77\u6e56\u7ecf\u5386\u98ce\u96e8\u540e\u518d\u770b\u5230\u65e5\u51fa\uff0c\u7a7f\u8d8a\u65e0\u4eba\u533a\u611f\u53d7\u6208\u58c1\u7684\u98ce\u60c5\uff0c\u8def\u8fc7\u8349\u539f\u770b\u5230\u84dd\u5929\u767d\u4e91\u3001\u725b\u7f8a\u6210\u7fa4\uff0c\u4e0a\u5353\u5c14\u5c71\u770b\u661f\u7a7a\u7480\u74a8\uff0c\u722c\u4e0a\u6c99\u6f20\u770b\u65e5\u51fa\u65e5\u843d\uff0c\u8fdb\u5165\u51b0\u5ddd\u5b09\u7b11\u6253\u6eda\uff0c\u8def\u8fc7\u7530\u91ce\u548c\u5404\u79cd\u82b1\u6d77\uff0c\u8fd9\u79cd\u611f\u89c9\u50cf\u4e0d\u50cf\u5728\u68a6\u91cc\uff0c\u5728\u8bd7\u91cc\uff1f\u4ee5\u68a6\u4e3a\u9a6c\uff0c\u8bd7\u9152\u8d81\u5e74\u534e\u3002\u521d\u8bc6\u9752\u6d77\u662f\u56e0\u4e3a\u4e00\u7bc7\u670b\u53cb\u53d1\u7ed9\u6211\u7684\u6e38\u8bb0\uff0c\u770b\u5230\u84dd\u5929\u3001\u767d\u4e91\u3001\u8349\u539f\u6620\u886c\u4e0b\u7684\u9752\u6d77\u6e56\uff0c\u4e0d\u8fdb\u8ba9\u6211\u5174\u594b\u4e0d\u5df2\u3002\u4ece\u6b64\uff0c\u9752\u6d77\u6210\u4e3a\u4e86\u6211\u65c5\u884c\u6e05\u5355\u4e2d\u7684\u4e00\u4e2a\u76ee\u7684\u5730\u3002\u8d81\u5e74\u8f7b\uff0c\u8fd8\u6709\u884c\u8d70\u7684\u529b\u91cf\uff0c\u90a3\u5c31\u653e\u8086\u55e8\u3002\u4e0a\u8fb9\u5df2\u7ecf\u63d0\u5230\u5566\uff0c\u5c31\u4e0d\u5728\u91cd\u590d\u5566\uff0c\u7ed9\u5927\u5bb6\u4e0a\u51e0\u5f20\u7f8e\u56fe\u5427\uff01

 \u9752\u6d77\u7f8e\u98df\u7279\u522b\u591a\uff0c\u7279\u522b\u662f\u9752\u6d77\u9c9c\u5ae9\u80a5\u7f8e\u7684\u725b\u7f8a\u8089\u5473\u9053\u975e\u5e38\u51fa\u540d\uff0c\u5176\u4ed6\u8fd8\u6709\u9752\u6d77\u7684\u8001\u9178\u5976\u3001\u917f\u76ae\u3001\u751c\u9185\u7b49\u7279\u8272\u7f8e\u98df\u3002

 ).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=立即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的真实姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的真实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号已经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名已经被使用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包含不适当内容},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,支持中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不能全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称已经被使用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包含不适当内容},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不能全部是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,支持中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱格式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号格式有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号已经注。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。